1 2 3 4 5

Esteu aquí

L'entitat

0 Comentaris

L’objecte social de CSM ORG és la promoció, formació i integració dels col•lectius més desfavorits de la població per poder millorar les condicions de vida de les persones excloses i marginades de la societat mitjançant programes d’integració social, cultural i laboral.

CSM ORG, treballa amb una perspectiva de gènere, fonamentada en els valors d’equitat entre homes i dones en tots els àmbits.

També, construïm una xarxa social d’actuació on intervenen diferents sectors socials, donant als nostres serveis mirades diverses i multiculturals que enriqueixen el nostre fer i fonamenten la nostra pluralitat.

Les nostres activitats principals són:

  • Oferir un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament a la inserció laboral. Aquest programa, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix un servei d'intermediació laboral que proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés, des de la formació i la selecció fins a la pròpia incorporació de les persones.
  • Campanyes de sensibilització dirigides a empreses i particulars per fomentar l’ incorporació laboral de col•lectius amb dificultats d’inserció.
  • Formació Ocupacional.
  • Repartiment d’aliments, en associació amb el banc dels aliments. Aquesta tasca es desenvolupa juntament amb el serveis socials del districte, que identifiquen les persones que es troben en risc i ens les fan arribar per tan de pogué proporcionar aquesta ajuda.

Quins són els nostres objectius?

  • Promoció, formació i integració dels col•lectius més desfavorits de la població per poder millorar les condicions de vida de les persones excloses i marginades de la societat, mitjançant programes d’integració social, cultural i laboral.
  • Sensibilització i difusió de la importància del treball comunitari i la integració dels sectors més vulnerables.
  • Foment de la igualtat d’oportunitats, la participació i el desenvolupament de les dones dins de diversos sectors de la societat
  • Ajudar a la integració i a la inserció laboral de persones amb disminució.
  • Afavorir la integració dels immigrants a la societat d'acollida, donant-los la informació, l’assessorament i desenvolupant programes específics d’integració social i laboral.
  • Difondre i potenciar les manifestacions culturals i la diversitat cultural establint productes culturals oberts i participatius que siguin difusors i promotors de la integració multicultural.