Taller Textil per a la acollida de nouvinguts

El programa consta de quatre fases:

Acollida: Inicia amb entrevistes individuals i grupals per establir compromisos i comprendre les necessitats dels participants. S’ofereix assessorament personalitzat i es fomenta l’autoestima i la integració social.

Formació: S’imparteixen classes teòriques i pràctiques en un taller tèxtil. Els participants aprenen habilitats bàsiques de costura i producció industrial.

Producció: Els participants s’incorporen al treball del taller, adquirint habilitats per a la producció en cadena i completant tasques pràctiques.

Inserció Laboral: Es centra en preparar els participants per buscar feina, incloent l’elaboració de currículums, simulacres d’entrevistes i formació digital. S’ofereix suport per trobar oportunitats laborals i gestionar tràmits administratius.

L’acompanyament és constant al llarg de tot el programa, centrat en la gestió de tràmits i en el coneixement de la cultura local. Els participants gaudeixen d’activitats lúdiques i culturals, i en acabar el programa, tenen les eines necessàries per integrar-se al mercat laboral.

El programa també inclou sortides educatives a empreses tèxtils col·laboradores i llocs culturals rellevants, com el Palau del Parlament de Catalunya. A més, s’organitza una campanya anual dels Reis on es preparen regals per a nens de famílies beneficiàries. L’acompanyament es centra en dotar els participants d’autonomia per accedir a recursos públics i enriquir la seva integració social a través de la participació en festes locals i xerrades informatives.

Durant el procés de formació, s’avalua el progrés dels participants a través de proves pràctiques i qüestionaris per assegurar l’assimilació dels continguts. A més, es promou el treball en equip i la cooperació entre els participants, destacant la importància de la productivitat i l’eficiència en un entorn laboral. La formació no només es centra en habilitats tècniques, sinó també en el desenvolupament de habilitats socials i la confiança en ells mateixos.

Durant el programa, els participants tenen l’oportunitat de prendre un mes de vacances per viatjar als seus països d’origen i reunir-se amb les seves famílies, alguns dels quals no havien vist en més d’una dècada. Aquests viatges no només els permeten reforçar els llaços familiars, sinó també proporcionar un descans necessari abans de reprendre la seva formació i recerca de feina.

Entrada similar