Banc de recursos


Banc de Recursos El Programa d’Apoderament Banc Aliments CSM proveeix regularment aliments, productes d’higiene, roba i materials a 1700 persones, amb assessorament individualitzat per millorar habilitats i competències laborals, econòmiques i socials de persones en una situació de gran vulnerabilitat als barris de Sant Andreu, Sant Martí a la ciutat de Barcelona i a la població de Sant Adrià de Besòs.

Recursos El Banc d’Aliments CSM respon a l’alta vulnerabilitat econòmica a la Verneda i la Pau, Barcelona, on la Renda Familiar Disponible és només del 57% de la mitjana. Amb un augment del 30% en els preus dels aliments i 25% de la població catalana en risc de pobresa, el projecte és vital en aquesta àrea. El projecte ofereix aliments i materials varis per a satisfer les necessitats bàsiques de la família, mitigant la inseguretat alimentària i millorant la qualitat de vida.

En paral·lel, tot l’equip de l’entitat ha dissenyat un grup per a oferir assessorament a les persones participants que ho necessitin per a empoderar en l’àmbit laboral i econòmic, amb l’objectiu que les persones es desenvolupin i a mig termini puguin ser independents. L’acció ha estat dissenyada i organitzada per respondre no només a la necessitat de proveir aliments, sinó també per oferir un suport bàsic i individualitzat a les persones beneficiaries. Aquest enfocament s’ha desenvolupat a partir de la nostra àmplia experiència en el treball amb comunitats vulnerables. Les persones voluntàries del banc d’aliments, amb el seu profund coneixement del sector laboral i les dinàmiques socials del barri, estan en una posició única per proporcionar orientació i assessorament valuós. A més, hem establert connexions amb altres entitats i organitzacions per a oferir un espectre més ampli de suport, convertint-nos així en un nexe clau entre els beneficiaris i els recursos addicionals que poden ajudar-los a millorar la seva situació a nivells laboral, econòmic i social. Aquest disseny integral de l’acció assegura una resposta completa a les necessitats dels nostres beneficiaris, anant més enllà de la simple assistència alimentària.