Obrint Futur

El projecte “Obrint Futur” busca la inclusió social i laboral de persones en situació
d’exclusió a Barcelona. Inclou acollida, assessorament individualitzat, formació en
sectors tèxtil, horeca i sociosanitari, i suport en inserció laboral. Amb un enfocament
integral, el projecte combina sessions personalitzades, formació pràctica i seguiment
post-inserció, amb l’objectiu de millorar l’autonomia i les oportunitats laborals dels
participants.
 
El projecte “Obrint Futur” respon a la necessitat urgent d’integrar social i laboralment
persones en una situació d’alta exclusió a Barcelona, com podrien ser les persones
nouvingudes amb o sense una situació administrativa regular. Aquesta iniciativa aborda
l’alta taxa d’atur i les barreres socioeconòmiques que impedeixen l’accés equitatiu al
mercat laboral que existeixen als barris de Sant Adrià de Besòs i alguns dels districtes
de Sant Martí i Sant Andreu, a la ciutat de Barcelona. Mitjançant formació
especialitzada en sectors com tèxtil, horeca i sociosanitari, així com assessorament
individualitzat, el projecte ofereix eines pràctiques per a l’empoderament i l’autonomia.
Aquest enfocament no només millora les perspectives laborals de les participants, sinó
que també contribueix a la cohesió social i al desenvolupament econòmic local, fent
front a la pobresa i fomentant una societat més inclusiva i justa.
Obrint Futur es dissenya en quatre fases clau: Acollida, Assessorament, Formació i
Inserció Laboral. Inicia amb l’acollida i identificació de necessitats dels participants,
seguit d’assessorament individualitzat en àrees laboral, psicològica i legal. La formació,
que pot ser donada des del centre o bé derivada a altres entitats es centra en sectors com
tèxtil, horeca i sociosanitari, complementada amb formació d’habilitats transversals.
Finalment, s’ofereix suport en la inserció laboral i seguiment post-inserció. El projecte
es coordina per un equip multidisciplinari, incloent les 25 persones voluntàries, la
coordinadora, la psicòloga, l’orientador laboral i l’educador social, assegurant una
intervenció integral i personalitzada.
S’adreça a persones en situació d’exclusió social, incloent aturats de llarga durada,
immigrants regulars i irregulars i persones en general que viuen en una situació molt
vulnerable a la població de Sant Adrià de Besòs i Barcelona. 

L’entitat porta anys treballant de manera informal en l’àmbit de l’atenció a persones en
situació o risc d’exclusió social, oferint suport i recursos per millorar la seva situació.
Aquest any, hem decidit formalitzar aquestes actuacions, ampliant els recursos i l’abast
per augmentar significativament l’impacte en la comunitat. La nostra experiència en
aquest camp ens ha permès desenvolupar una comprensió profunda de les necessitats
dels col·lectius vulnerables i adaptar els nostres serveis per respondre de manera més
efectiva a aquestes necessitats. La formalització del projecte “Obrint Futur” representa
un pas endavant en el nostre compromís per a la inclusió social i laboral, consolidant les
nostres accions i ampliant la nostra capacitat per generar un canvi positiu i durador en la
vida de les persones que atenem.

Objectiu general 1: Fomentar la Inserció Laboral: Promoure l’accés al mercat laboral de
persones en situació d’exclusió social, proporcionant formació professional i suport en
la recerca de feina.

Objectiu general 2: Desenvolupament Personal i Social: Potenciar l’empoderament i
l’autonomia de les persones beneficiàries, mitjançant el desenvolupament de
competències personals, socials i laborals.

Metodologia

La metodologia del projecte es basa en un enfocament centrat en la persona, amb
l’objectiu de potenciar l’autonomia, l’empoderament i la inclusió social i laboral dels
participants. Les activitats són flexibles i adaptatives, permetent una resposta eficaç a
les diverses necessitats dels beneficiaris.

Planificació de les activitats a desenvolupar, temporització i calendari. 

 • Acollida i Primera Atenció: Sessions d’acollida per identificar necessitats i expectatives
  dels participants, establint un primer contacte informatiu i de suport.
 • Assessorament Individualitzat: Sessions personalitzades amb professionals en àrees
  laboral, psicològica i legal, enfocades en l’elaboració d’un pla d’acció individualitzat.
 • Formació i Desenvolupament de Competències: Programes de formació en sectors
  tèxtil, horeca i sociosanitari, així com tallers per desenvolupar habilitats transversals,
  combinant teoria i pràctica.
 • Inserció Laboral i Seguiment: Assistència en la recerca de feina, preparació per a
  entrevistes i seguiment post-inserció, en col·laboració amb empreses i entitats per oferir
  oportunitats laborals

Mitjans humans i materials per dur a terme l’acció subvencionable

Descripció dels mitjans humans disponibles:

 • Coordinadora: Responsable de la planificació, gestió i supervisió general del
  projecte. Aquesta figura serà l’enllaç clau entre l’equip, els participants i altres
  entitats col·laboradores.
 • Educadora Social: Encarregada de l’acollida i primera atenció dels participants,
  així com del seguiment del seu progrés. Aportarà suport i orientació durant tot el
  procés del projecte.
 • Orientadora Laboral: Especialista en inserció laboral, proporcionarà
  assessorament individualitzat, preparació per a entrevistes i suport en la recerca
  de feina, així com seguiment post-inserció.
 • Psicòloga: Professional extern que oferirà suport psicològic i emocional als
  participants, ajudant-los a superar barreres personals i a enfortir la seva
  autoestima i habilitats socials
 • 15 Voluntàries de l’Entitat: Aquest grup de voluntaris donarà suport en diverses
  àrees del projecte, des de l’assistència en activitats formatives fins a la
  col·laboració en tasques administratives i organitzatives. La seva contribució
  serà fonamental per a l’èxit del projecte, aportant diversitat d’experiències i
  coneixements.